LOCATION
CUISINE
  • Shree Shiv Shakti Kathiyawadi Restaurant

    Vatva

    Address: Shop No. 27, Dinubhai Estate, Trikampura, G.I.D.C, Vatva, Ahmedabad

    Cuisines: Chinese, Kathiyawadi, North Indian, Rajasthani, South Indian, Street Food