LOCATION
CUISINE
 • Kesariya The Family Restaurant - Kesariya Hotel

  Waghodia Dabhoi Ring Road

  Address: Patiala House Building, Beside Kanha Height, Kapurai Chokdi, Waghodia Dabhoi Ring Road, Vadodara

  Cuisines: Chinese, Desserts, Gujarati, Gujarati Thali, Kathiyawadi, North Indian, Thai

 • Hotel Shivam Park

  Waghodia Dabhoi Ring Road

  Address: Kapurai Chowkdi, Waghodia Dabhoi Ring Road, Vadodara

  Cuisines: Chinese, Kathiyawadi, North Indian

 • Hotel Jai Kubereshwar

  Waghodia Dabhoi Ring Road

  Address: N.H.No.8, Kapurai Chowkdi, Waghodia Dabhoi Ring Road, Vadodara

  Cuisines: Fast Food, Gujarati, Kathiyawadi

 • Flavor Restaurant

  Dabhoi

  Address: Vil-Hansapura, Dabhoi Road, Dabhoi, Vadodara

  Cuisines: Gujarati, Kathiyawadi, North Indian

 • Maa Shakti Kathiyawadi

  Waghodia Dabhoi Ring Road

  Address: Shop No. FF 109/110, Vrundavan Heights, Near LPG Pump, Parivar Char Rasta, Waghodia Dabhoi Ring Road, Vadodara

  Cuisines: Chinese, Gujarati, Kathiyawadi, Rajasthani